ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி துணைத் தலைவர் நியமனம்

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி துணைத் தலைவராக திரு பாண்டித்துரை அவர்கள் நியமனம் ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் துணைத் தலைவராக திரு த பாண்டித்துரை

Read more

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதித் தலைவர் நியமனம்

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதித் தலைவராக திரு மணிவண்ணன் அவர்கள் நியமனம் ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக திரு இரா மணிவண்ணன் (R Manivannan)

Read more