ஈரோடு மாவட்டத்தில் காமராஜர் மக்கள் கட்சி மூலம் பெருந்தலைவர் சிலை வண்ணங்களால் புதுப்பிக்கப்பட்டது

ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் பகுதியில் பராமரிப்பு இன்றி இருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் முழு உருவ சிலையை வண்ணம் பூசி தூய்மைப்படுத்த காமராஜர் மக்கள் கட்சி அந்தியூர்

Read more