உதகமண்டலம் மாவட்ட, நகர, மகளிர் அணித் தலைவர்கள் நியமனம்

உதகமண்டலம் மாவட்ட, நகர, மகளிர் அணித் தலைவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் உதகமண்டலம் மாவட்ட மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி தனுஷியா அவர்களும் உதகமண்டலம் நகர மகளிர் அணித் தலைவராக

Read more