உதகமண்டலம் துணைத்தலைவராக, திருமதி விஜயா மகாலிங்கம் அவர்கள் நியமனம்

நீலகிரி மாவட்டம், உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதி காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணித் துணைத்தலைவராக திருமதி விஜயா மகாலிங்கம் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள்

Read more

உதகமண்டலம் மாவட்ட, நகர, மகளிர் அணித் தலைவர்கள் நியமனம்

உதகமண்டலம் மாவட்ட, நகர, மகளிர் அணித் தலைவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் உதகமண்டலம் மாவட்ட மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி தனுஷியா அவர்களும் உதகமண்டலம் நகர மகளிர் அணித் தலைவராக

Read more