கரூர் மாவட்ட  மகளிர் அணித் தலைவர் நியமனம்

கரூர் மாவட்ட  மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி ஆரோக்கிய ஷீலா அவர்கள்  நியமனம் கரூர் மாவட்ட  காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி ஆரோக்கிய ஷீலா அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு,

Read more