தென்சென்னை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணித் தலைவர் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தென்சென்னை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணியின் தலைவராக திரு அ தண்டபாணி அவர்கள் (73389 53148) நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள்

Read more

மதுரை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணி தலைவர் நியமனம்

மதுரை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணியின்தலைவராக திரு அசோக் ராஜ் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மதுரை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணியின் தலைவராக கவிபாரதி

Read more

கலை, இலக்கிய அணி செயலாளர் நியமனம்

கலை, இலக்கிய அணி செயலாளர் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் கலை, இலக்கிய அணியின் செயலாளராக திரு சி மகேந்திரன் (98842 72252), அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

Read more