காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் விருந்தினர்களை வரவேற்கும் தருணம்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்கும் தருணம்.

Read more

காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு.பொன்.ராதா கிருஷ்ணன்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக முன்னாள் மத்திய

Read more