காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் விருந்தினர்களை வரவேற்கும் தருணம்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்கும் தருணம்.

Read more