திருப்பத்தூர் தொகுதித் தலைவர் நியமனம்

06/05/23 திருப்பத்தூர் தொகுதித் தலைவராக திரு.முருகானந்தம் அவர்கள் நியமனம் சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக திரு முருகானந்தம் (98943 31835)

Read more