நீலகரி மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனம்

நீலகிரி மாவட்ட காமராஜர் மக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் நியமனம் புதிதாய்ப் பொறுப்பேற்கும் அனைவருக்கும், காமராஜர் மக்கள் கட்சியின், அனைத்து நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, மாவட்டத்தில்

Read more