கோவை மண்டல மகளிர் அணித் தலைவர்

கோவை மண்டல மகளிர் அணித் தலைவராக, திருமதி கீதா பழனிசாமி அவர்கள்  நியமனம் கோவை மண்டல காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணித் தலைவராக,  வழக்குரைஞர் திருமதி கீதா பழனிசாமி அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின்

Read more

காரைக்கால்  மாவட்ட  மகளிர் அணித் தலைவர் நியமனம்

காரைக்கால்  மாவட்ட  மகளிர் அணித் தலைவராக, திருமதி செல்வி இராஜேந்திரன் அவர்கள்  நியமனம் புதுச்சேரி மாநிலம்,  காரைக்கால் மாவட்ட,  காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி செல்வி இராஜேந்திரன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின்

Read more