தமிழ் மெல்ல சாகும் என்று இதை தான் பாரதியார் சொன்னாரோ?

ஊட்டியில் சுற்றுலா பயணியரை ஈர்க்கும் வகையில் 1959-60ஆம் ஆண்டில் அன்றைய முதல்வர் திரு.K.காமராஜ் அவர்களின் தலைமையில் செயல்பட்ட காங்கிரஸ் அரசு, நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி பிரிக்ஸ் பள்ளி

Read more