திருப்பூரில் புதிய விற்பனை நிலையத்தை தலைவர் திரு. தமிழருவி மணியன் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்

திருப்பூர் மாவட்ட காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் முன்னணித் தலைவர் திரு சி.சி.எம்.தாமோதரன் அவர்களின் நிறுவனமான காவேரி காட்டன் மில்ஸ்,புதிய விற்பனை நிலையத்தை ( 06 -07 -2023

Read more