பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதி செயலாளர் நியமனம்

பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதி செயலாளராக திரு கலாநிதி அவர்கள் நியமனம் திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதி காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் செயலாளராக திரு பா கலாநிதி

Read more