விழுப்புரம் மண்டலத் தலைவர் நியமனம்

விழுப்புரம் மண்டலத் தலைவராக திரு கதிரவன் அவர்கள் நியமனம் விழுப்புரம் மண்டல காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக, திரு இரா கதிரவன் (99942 45115) அவர்கள் நியமனம்

Read more