மதுரை பொதுக்குழு விழாவில் கட்சியின் பொருளாளர் திரு.பொன்.கோவிந்தராஜ் அவர்கள் எழுச்சி உரை

மதுரையில் 16/07/2023 நடைபெற்ற விழாவில் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொருளாளர் திரு.பொன்.கோவிந்தராஜ் காமராஜர் ஆட்சியின் சிறப்புகளை மலர் வெளியீட்டு விழா புத்தகம் ஒவ்வொரு மாணவர் கையிலும் இடம்பெற

Read more