மதுரை வடக்கு தொகுதித் தலைவர் நியமனம்

மதுரை மாவட்டம், மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக திரு மு நாராயணன் (92446 36577) அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர்

Read more