மாநில உயர்மட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சி மாநில உயர்மட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் திரு தமிழருவி மணியன் – தலைவர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி திரு பா குமரய்யா – பொதுச்

Read more

கலை, இலக்கிய அணி செயலாளர் நியமனம்

கலை, இலக்கிய அணி செயலாளர் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் கலை, இலக்கிய அணியின் செயலாளராக திரு சி மகேந்திரன் (98842 72252), அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

Read more

கோவை மண்டல மகளிர் அணித் தலைவர்

கோவை மண்டல மகளிர் அணித் தலைவராக, திருமதி கீதா பழனிசாமி அவர்கள்  நியமனம் கோவை மண்டல காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணித் தலைவராக,  வழக்குரைஞர் திருமதி கீதா பழனிசாமி அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின்

Read more

விழுப்புரம் மண்டலத் தலைவர் நியமனம்

விழுப்புரம் மண்டலத் தலைவராக திரு கதிரவன் அவர்கள் நியமனம் விழுப்புரம் மண்டல காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக, திரு இரா கதிரவன் (99942 45115) அவர்கள் நியமனம்

Read more

வழக்கறிஞர் அணித் தலைவராக நியமனம்

வழக்கறிஞர் அணித் தலைவராக திரு பிரபாகரன் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் வழக்கறிஞர் அணித் தலைவராக திரு. இரா பிரபாகரன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு.

Read more