நீலகிரி மாவட்டத் தலைவர் நியமனம்

நீலகிரி மாவட்டத் தலைவராக திரு ஃபயாசுதீன் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் நீலகிரி மாவட்டத் தலைவராக திரு ச ஃபயாசுதீன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு.

Read more