முதலியார்பேட்டை தொகுதித் தலைவர் நியமனம்

முதலியார்பேட்டை தொகுதித் தலைவராக திரு  வின்சென்ட்  ஆரோக்கியராஜ் அவர்கள்  நியமனம் புதுச்சேரி மாநிலம், முதலியார்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக, திரு ஆ வின்சென்ட்  ஆரோக்கியராஜ் (88257 05213) அவர்கள்

Read more