வழக்கறிஞர் அணித் தலைவராக நியமனம்

வழக்கறிஞர் அணித் தலைவராக திரு பிரபாகரன் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் வழக்கறிஞர் அணித் தலைவராக திரு. இரா பிரபாகரன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு.

Read more