புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர்

05/08/2013 ; புதுச்சேரி ஜூலை 16 2023 அன்று மதுரையில் நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் 9 ஆண்டு கால

Read more

விழுப்புரம் மண்டலத் தலைவர் நியமனம்

விழுப்புரம் மண்டலத் தலைவராக திரு கதிரவன் அவர்கள் நியமனம் விழுப்புரம் மண்டல காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தலைவராக, திரு இரா கதிரவன் (99942 45115) அவர்கள் நியமனம்

Read more