தேனி மாவட்டத் தலைவர் நியமனம்

தேனி மாவட்டத் தலைவராக திரு நாட்ராயன் அவர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் நேனி மாவட்டத் தலைவராக திரு இரா நாட்ராயன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

அவருக்கு. காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும்,

தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, மாவட்டத்தில் இயக்கத்தை

வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

அன்புடன்,

தமிழருவி மணியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *