நீலகிரி மாவட்டத் தலைவர் நியமனம்

நீலகிரி மாவட்டத் தலைவராக திரு ஃபயாசுதீன் அவர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் நீலகிரி மாவட்டத் தலைவராக திரு ச ஃபயாசுதீன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

அவருக்கு. காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, மாவட்டத்தில் இயக்கத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

அன்புடன்

தமிழருவி மணியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *