உதகமண்டலம் மாவட்ட, நகர, மகளிர் அணித் தலைவர்கள் நியமனம்

உதகமண்டலம் மாவட்ட, நகர, மகளிர் அணித் தலைவர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின்

உதகமண்டலம் மாவட்ட மகளிர் அணித் தலைவராக

திருமதி தனுஷியா அவர்களும்

உதகமண்டலம் நகர மகளிர் அணித் தலைவராக

திருமதி சோபியா பாபு அவர்களும்

நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

அவர்களுக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, மாவட்டத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

அன்புடன்

திருமதி வள்ளி இரமேஷ்

மாநிலத் தலைவர் – மகளிர் அணி

காமராஜர் மக்கள் கட்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *