கரூர் மாவட்ட  மகளிர் அணித் தலைவர் நியமனம்

கரூர் மாவட்ட  மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி ஆரோக்கிய ஷீலா அவர்கள்  நியமனம்

கரூர் மாவட்ட  காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணித் தலைவராக திருமதி ஆரோக்கிய ஷீலா அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, மாவட்டத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

அன்புடன்

திருமதி வள்ளி இரமேஷ்

மாநிலத் தலைவர் – மகளிர் அணி

காமராஜர் மக்கள் கட்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *