மாநில உயர்மட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சி

மாநில உயர்மட்டக் குழு உறுப்பினர்கள்

திரு தமிழருவி மணியன் – தலைவர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திரு பா குமரய்யா – பொதுச் செயலாளர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திரு பொன் கோவிந்தராஜ் – பொருளாளர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திரு இரா கண்ணன்

ஆட்சி மன்றக் குழுத் தலைவர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திரு ஒகே டெக்ஸ் மு கந்தசாமி – துணைத் தலைவர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திரு சீ கிருஷ்ணமூர்த்தி

செயலாளர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திரு வே சாந்தமூர்த்தி

தகவல் தொழில்நுட்ப அணித் தலைவர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

திருமதி வள்ளி ரமேஷ்

மகளிர் அணித் தலைவர், காமராஜர் மக்கள் கட்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *