சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக திரு.மாணிக்கம் அவர்கள் நியமனம்

சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக திரு மாணிக்கம் அவர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக இளந்துருக்கி திரு க மாணிக்கம் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி மாவட்டத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்த அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அன்புடன்

தமிழருவி மணியன்

2 thoughts on “சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவராக திரு.மாணிக்கம் அவர்கள் நியமனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *