மது ஒழிப்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் – செய்தி 01.06.2023

காமராஜர் மக்கள் கட்சி மற்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியும் இணைந்து நடத்திய “மது ஒழிப்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்” சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் பகுதியில் நடைபெற்றது .

நாள், இடம் : 31.05.2023 , வள்ளுவர் கோட்டம், சென்னை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *