ஈரோடு மாவட்டத்தில் காமராஜர் மக்கள் கட்சி மூலம் பெருந்தலைவர் சிலை வண்ணங்களால் புதுப்பிக்கப்பட்டது

ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் பகுதியில் பராமரிப்பு இன்றி இருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் முழு உருவ சிலையை வண்ணம் பூசி தூய்மைப்படுத்த காமராஜர் மக்கள் கட்சி அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தலைவர்திரு. ராஜேந்திரன் அவர்கள் தலைமையில் இப்பணி நடைபெற்றது . இப்பணியை ஈரோடு மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் திரு. ஜோசப் ராஜன் அவர்கள் மூலம் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு காமராஜரின் கம்பீரத் தோற்றம் வர்ணங்களால் அழகு படுத்தப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *