காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் விருந்தினர்களை வரவேற்கும் தருணம்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்கும் தருணம். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள், மாநில அணி தலைவர்கள் .

இடம் : காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழா முகவாயில், திருநகர் மதுரை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *