சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்த திரு.ஜி.கே.வாசன் அவர்களை வரவேற்ற மதுரை காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் அண்ணன் திரு.அய்யல் ராஜ்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்த திரு ஜிகே வாசன் அவர்களை காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் அண்ணன் திரு அயல் அவர்கள் வரவேற்ற காட்சி

இடம் : காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர், வெளியீட்டு விழா முகவாயில், திருநகர் மதுரை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *