தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தொகுதி தலைவராக திரு.மகேந்திரன் அவர்கள் நியமனம்

தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் தொகுதி தலைவராக திரு.மகேந்திரன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நோக்கி நல்கி தொகுதியில் கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *