மதுரையில் காமராஜர் ஆட்சியின் சாதனை வெளியீட்டு விழா

மதுரை 16 7 2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு மலர் வெளியீட்டு விழாவில் கட்சித் தொண்டர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *