கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற வள்ளலார் விழாவில் காமராஜர் மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஐயா தமிழருவி மணியன்

கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற வள்ளலார் விழாவில் காமராஜர் மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஐயா தமிழருவி மணியன் அவர்கள் கலந்து கொண்ட புகைப்படம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *