காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை தலைமை அறிவித்தது

3/11/2023 சென்னை , கட்சி அலுவலகம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை பொதுச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ளார் இதில் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் இளைஞர் அணி தகவல் தொழில்நுட்ப அணி வழக்கறிஞர் அணி மகளிர் அணி ஆட்சி மன்ற குழு என நிர்வாகிகள் பட்டியல் தலைவர் தமிழருவி மணியன் அவர்களின் ஒப்புதலோடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *