குளத்தின் கரை உயர்த்தப்பட்டு நீர் சேகரிப்பு

ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயில் குளத்தின் வடகரையை பழையபடி மண்கொட்டி பலப்படுத்தியமைக்கு நன்றிக்குறியவர்கள் திரு வெங்கடேசன், மறைமலைநகர் நகராட்சி,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *