சிவகங்கை மாவட்ட மகளிர் செயலாளராக திருமதி சித்ரா செழியன் நியமனம்

சிவகங்கை மாவட்ட காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணி செயலாளராக திருமதி சித்ரா செழியன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, மாவட்டத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *