சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்த திரு.ஜி.கே.வாசன் அவர்களை வரவேற்ற மதுரை காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் அண்ணன் திரு.அய்யல் ராஜ்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து

Read more

காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் தலைவர் தமிழருவி மணியன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து

Read more

காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர் விழா அழைப்பாளர்கள் விருந்தினர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் தலைவர் தமிழருவி மணியன்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் அழைப்பாளர்கள் விருந்தினர்கள் கட்சி தொண்டர்கள்

Read more

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு குமரய்யா அவர்கள் தீர்மானங்களை வாசித்த போது எடுக்கப்பட்ட காட்சி

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து

Read more

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மாநில பொருளாளர் திரு பொன்.கோவிந்தராஜ் அவர்கள் தொண்டர்கள் முன் உரை

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டச்

Read more

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழா

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து

Read more