கழிவறைக் கதவுகளைக் கூட மருத்துவமனை நிர்வாகத்தால் பராமரிக்க முடியவில்லையா?

காஞ்சிபுரம் அரசுத் தலைமை மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு அருகே உள்ள ஆண்கள் கழிவறையில் கதவுகள் பெயர்ந்து போய் உள்ளன, அதேபோல் வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும்

Read more