செங்கல்பட்டு மாவட்ட பொருளாளராக திரு.பாலசேகர் அவர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் செங்கல்பட்டு மாவட்ட பொருளாளராக திரு.பாலசேகர் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் அனைத்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி மாவட்டத்தில்

Read more

செங்கல்பட்டு மாவட்டப் பொதுச் செயலாளராக திரு அருணாவேல் அவர்கள் நியமனம்

9/06/2023 காமராஜர் மக்கள் கட்சியின், செங்கல்பட்டு மாவட்டப் பொதுச் செயலாளராக திரு சிஅருணாவேல் (S Arunavel 93810 58369) அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின்

Read more