காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மாநில பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கோவை மாநகரில் முக்கிய தீர்மானங்களுடன் நடைபெற்றது

01/07/2024 காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மாநில செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் கட்சியின் தலைவர் திரு தமிழருவி மணியன் அவர்களின் தலைமையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் திரு குமரய்யா

Read more