காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு குமரய்யா அவர்கள் தீர்மானங்களை வாசித்த போது எடுக்கப்பட்ட காட்சி

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து

Read more