நாமக்கல் மாவட்டத் தலைவர் நியமனம்

நாமக்கல் மாவட்டத் தலைவராக திரு விஜயராகவன் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் நாமக்கல் மாவட்டத் தலைவராக திரு மா விஜயராகவன் (98947 40327) அவர்கள் நியமனம்

Read more

இராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி நிர்வாகிகள் நியமனம்

06/05/23 இராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி நிர்வாகிகள் நியமனம் நாமக்கல் மாவட்டம், இராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி, காமராஜர் மக்கள் கட்சித் தலைவராக திரு க கந்தசாமி (98420 87568)

Read more

நாமக்கல் தொகுதித் தலைவர் நியமனம்

நாமக்கல் தொகுதித் தலைவராக திரு ப வடிவேல் அவர்கள் நியமனம் காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் திரு ப வடிவேல் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள்

Read more