காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பழனி சட்டமன்றத் தொகுதித் தலைவராக திரு.பாலசுப்பிரமணியன்அவர்கள் நியமனம்

பழனி இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி வட்டம், பழனி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் இருக்கும் ஒரு வருவாய்க் கிராமம் பழனி வருவாய் வட்டத்தின் முப்பத்திநான்காவது

Read more