பெண்ணே பேராற்றல் மகளிர் பாசறை மாநாட்டில் தீர்மானங்களும் மகளிர் அரசியல் பற்றிய எழுச்சி உரையும்

திருச்சி அஜந்தா ஹோட்டலில் நவம்பர் 5 2023 அன்று நடைபெற்ற பெண்ணே பேராற்றல் மகளிர் பபாசறை மாநாட்டில் மகளிர் அணி மாநில நிர்வாகிகள் பெண்கள் அரசியலில் எவ்வாறு

Read more

பெண்ணே பேராற்றல் மகளிர் பாசறை மாநாட்டில் தலைவர் தமிழருவி மணியன் உரை

பெண்ணே பேராற்றல் மகளிர் பிரதிநிதிகள் மாநாடு நவம்பர் 5ஆம் தேதி 2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சி ஹோட்டல் அஜந்தாவில் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் , மாநில நிர்வாகிகள்

Read more