காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் புதிய மாநில அணி நிர்வாகிகள் பட்டியல் வெளியீடு

19/05/2024, ஞாயிற்றுக்கிழமை தலைவர் தமிழருவி மணியன் அவர்கள் தலைமையில் 19 5 2024 அன்று நடைபெற்ற மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் புதிய மாநில நிர்வாகிகள்

Read more

இது செயலாட்சியா? தமிழகம் முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறது!

07/05/24 ;இது செயலாட்சியா? தமிழகம் முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் இது சொல்லாட்சி அல்ல, செயலாட்சி என்று முதல்வர் நகைச்சுவை செய்து கொண்டு

Read more