காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பணிகளை சீரமைக்கும் மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள்

2/06/2024 நமது காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பணிகளை சீரமைக்கும் முகமாக மாநில நிர்வாகிகளுக்கு, மாவட்டப் பொறுப்புகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டு உள்ளன. மாநில நிர்வாகிகள், தங்கள் பொறுப்பு மாவட்டங்களின்

Read more