மதுரை காமராஜர் மக்கள் கட்சி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு நீர் மோர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

22/05/2024 ; மதுரை கோடை வெப்ப தாக்கத்தின் காரணமாக மதுரை மாநகரில் காமராஜர் மக்கள் கட்சி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு நீர்மோர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்வில் பொதுமக்களுக்கு

Read more