காமராஜர் மக்கள் கட்சி சார்பாக ராணிப்பேட்டையில் நீர்மோர் மற்றும் பழங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

3/06/2024 காமராஜர் மக்கள் கட்சி மாவட்டத்தின் சார்பாக வெப்பநிலை அதிகரிப்பின் காரணமாக தலைவர் திரு தமிழருவி மணியன் அவர்களின் அறிவுரையின்படி நீர்மோர் மற்றும் குளிர்ச்சியான பழங்கள் வழங்கும்

Read more