திருமண வரவேற்பில், தலைவர் தமிழருவி மணியன் அவர்களும், காமராஜர் மக்கள் கட்சியினரும்

நேற்று (02 04), புதுச்சேரி மாநில காமராஜர் மக்கள் கட்சி அமைப்பாளர் திரு பழ கருப்பையா அவர்களின் மகன் திருமண வரவேற்பில், தலைவர் தமிழருவி மணியன் அவர்களும், காமராஜர் மக்கள் கட்சியினரும்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *